Contact MASAC Macedonia: +389 78 45 35 15 [email protected]

Оглас за практиканти со можност за вработување

Оглас за практиканти со можност за вработување

MASAC solution, како брзорастечка и иновативна компанија која нуди мехатронички решенија од различни области, ги отвора вратите за прием на 2 практиканти, кои се апсолвенти или дипломирани студенти на Машински факултет – Скопје, на кои ќе им се овозможи практична настава и подготовка за работа на позицијата машински инженери.

 
Mашински инженер

Како иден машински инженер, ќе бидете обучени, а потоа и вклучени во процесот на проектирање и решавање на инженерски машински проблеми и практична реализација на истите.

Ќе имате можност да работите на:

– Проектирање и дизајн во Solidworks и Catia,

– Симулации во Solidworks/Catia,

– Проектирање на пневматика,

– Практична реализација на проектираните уреди.

 

За успешно завршената практична работа како практиканти ќе добиете:

– Потврда за изведена практична настава и Можност за вработување во компанијата

 

Документи за аплицирање:

– CV (со Ваша фотографија)

– Мотивационо писмо

 

Аплицирање:

  1. Документите за аплицирање треба да ги доставите на нашата e-mail адреса: [email protected], не подоцна од 7 дена од денот на објавувањето на овoj оглас.

  2. Избраните кандидати ќе бидат повикани на дополнително интервју во просториите на MASAC solution во термин кој дополнително ќе биде утврден и на кој ќе добиете детален опис на активностите кои ќе Ви бидат доверени како и процедурите кои ќе треба да ги следите.

Ви благодариме и Ви посакуваме успех.